دانشگاه پيام نور واحد قائم شهر

AUT LogoAUT
آدرس سایت جدیددانشگاه
09:35     1396/04/04
 به اطلاع کليه دانشجويان و اساتيد و مراجعه کنندگان عزيز مي رساند که سايت اينترنتي دانشگاه به اين آدرس انتقال يافت
http://gh.mz.pnu.ac.ir