دانشگاه پيام نور واحد قائم شهر

AUT LogoAUT
برگزاری تریبون آزاد با موضوع (من رای میدهم چون ...) در دانشگاه پیام نور قائم شهر
09:42     1396/02/28
 اين جلسه درتاريخ 25/02/96 راس ساعت 10صبح در محوطه دانشگاه برگزار گرديد. ابتدا تلاوتي چند ازکلام الله مجيد توسط همکار محترم جناب آقاي نعمتي قرائت شد. سپس دکتر زمانيان رياست محترم دانشگاه پيرامون موضوع بالا صحبت هايي را مطرح کردند و درباره انتخاب اصلح موضوعاي را ايراد کردند.پس از آن مجري برنامه با اعلام ضوابط و مقررات تريبون آزاد از دانشجويان ثبت نام شده براي طرح صحبت هاي خود دعوت به عمل آوردند.پس از حدود 45 دقيقه تبادل نظر بين دانشجويان موافق ومخالف در پايان رياست دانشگاه موضوع مطرح شده را جمع بندي کردند.اين برنامه با همکاري امور فرهنگي دانشگاه و بسيج دانشجويي برگزار گرديد.
جهت مشاهده عکس کلیک نماید.