دانشگاه پيام نور واحد قائم شهر

AUT LogoAUT
بازدید دکتر پاینده مشاور عالی رئیس دانشگاه( سازمان مرکزی )در امور نظارت و ارزیابی از دانشگاه پیام نور قائم شهر
09:48     1396/02/03
 اين جلسه که در تاريخ 1/2/96 با حضور دکتر پاينده مشاور عالي رئيس دانشگاه و رياست محترم دانشگاه واحد قائم شهرو کارکنان اين واحد در دفتر کار رئيس دانشگاه برگزارگرديد. در ابتداي جلسه تلاوتي چند ازکلام الله مجيد قرائت شد.سپس دکتر زمانيان رئيس واحد قائم شهر گزارش کلي از وضع موجود اين واحد ودرخواست جهت پيشبرد اهداف دانشگاه به صورت شفاهي و کتبي خدمت دکتر پاينده اعلام نموده اند. درادامه سخنان رياست محترم واحد قائم شهر همه ي کارکنان اين واحد ضمن خوش آمد گويي خدمت دکتر پاينده نظرات و پيشنهادات خود را در مورد دانشگاه پيام نور قائم شهر توضيح داده اند. درپايان دکتر پاينده مشاور عالي رئيس دانشگاه ضمن تقدير و تشکر از رياست واحد وعوامل دانشگاه پيام نور قائم شهر، قول مساعد در تمام زمينه ي ها مخصوصا ساخت پروژه واحد قائم شهرو اعلام تمام گزارشات به رياست محترم سازمان مرکزي را داده اند.
جهت مشاهده عکس کلیک نماید.