دانشگاه پيام نور واحد قائم شهر

AUT LogoAUT
اعزام دانشجویان به اردوی زیارتی مشهد
09:51     1396/01/26
 از دانشجويان خواهر علاقمند به اردوي زيارتي مشهد مقدس خواهشمند است جهت ثبت نام به اين اردو زيارتي تا تاريخ 27/01/96 به امور فرهنگي مراجعه نمايند .