دانشگاه پيام نور واحد قائم شهر

AUT LogoAUT
اولین دیدار دکترزمانیان ریاست محترم دانشگاه پیام نور واحد قائم شهر با دکتر ادیانی نماینده محترم شهرستان قائم شهر درمجلس شوارای اسلامی
13:53     1396/01/14
 دراين جلسه دکتر زمانيان ضمن عرض تبريک سال جديد خدمت دکتر ادياني نماينده محترم شهرستان درخواست و پيشنهادات خود را عنوان نموده اند. زمين رکابدرارکلا به عنوان دانشکده و پژوهشکده کشاوزي احداث شود. درخصوص در خواست وهمکاري ساخت پروژه ساختمان جديد دانشگاه پيام نور واحد قائم شهر و درخواست پيگيري افزايش رشته کارشناسي وکارشناسي ارشد از دکتر ادياني تقاضا داشته اند که درپايان دکتر ادياني با موافقت وکمک اين موضوعات مطرح شده،جلسه با ذکر صلوات خاتمه يافت.
جهت مشاهده عکس کلیک نماید.