دانشگاه پيام نور واحد قائم شهر

AUT LogoAUT
کسب مقام برتر دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد قائم شهر درمسابقات کتابخانوانی
12:23     1395/12/23
 کسب مقام برتر دانشجويان دانشگاه پيام نور واحد قائم شهر درمسابقات کتابخانواني با موضوع انقلاب اسلامي توسط خانم فاطمه اياره و آقاي احسان يار محمد زايي بمناسبت دهه فجر و موضوع خطبه فدکيه توسط خانم فاطمه اياره و زهرا ديمياد در ايام فاطميه که توسط نهاد مقام معظم رهبري برگزار گرديد. نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري به رسم ياد بود جوايزي به دانشجويان برتر اهدا نمود.
جهت مشاهده عکس کلیک کنید