دانشگاه پيام نور واحد قائم شهر

AUT LogoAUT
جلسه نشت با مدیر آموزش و پرورش با ریاست دانشگاه پیام نورواحد قائم شهر درخصوص اجاره فضای جدید آموزشی برای پیام نور واحد قائم شهر
11:47     1395/12/23
 در اين جلسه رياست محترم آموزش وپروش ضمن عرض خير مقدم خدمت رياست محترم واحد قائم شهر نسبت به در خواست آقاي دکتر زمانيان در خصوص اجاره ساختمان جديد فضاي آموزشي و اداري براي پيام نور واحد قائم شهر مذاکره کردند.
جهت مشاهده عکس کلیک کنید